Bài 93 trang 95 SGK Toán 6 tập 1


Tính nhanh:

Đề bài

Tính nhanh:

a) \((-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8)\);

b) \((-98) . (1 - 246) - 246 . 98\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp nhóm các số có tích tròn trăm, tròn nghìn để tính nhanh

b) Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng (phép trừ) để tính nhanh.

Các tính chất: 

1) Tính chất giao hoán: \(a.b = b.a\) 

2) Tính chất kết hợp: \((a.b).c = a. (b.c)\)

3) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: \(a(b + c) = ab + ac. \)

Tính chất này cũng đúng với phép trừ: \(a (b - c) = ab - ac\)

Lời giải chi tiết

a) \((-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8)\)

\(= [(-4) . (-25)] . [125 . (-8)] . (-6)\)

\(=     100          .    (-1 000)     . (-6)\)

\(=                    600 000\)

b)

\( (-98) . (1 -246)  - 246.98\)

\(=(-98).(-245)-246.98\)

\(= 98.245-246.98\)

\(=98.(245-246)\)

\(= 98.(-1)\)

\(= -98\)

Đáp số: a) \( 600 000\); b) \(-98\).

Cách khác câu b: 

Áp dụng tính chất phân phối.

\( (-98) . (1 -246)  - 246.98\)

\(=(-98).1+(-98).(-246)-246.98\)

\(= (-98) . 1 + 98.246 - 246.98\)

\(= (-98)+[98.246 - 246.98]\)

\(= (-98) + 0\)

\(= -98\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 535 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí