Câu D7 trang 28 SBT Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Đề bài

Mật khẩu nào sau đây của bạn Nguyễn Văn An là chưa đủ mạnh? Vì sao?

1) Nguyen_Van_An_2020

2) nguyenvanan1234

3) an123456

4) Nguyen_Van_An

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Mật khẩu mạnh (mật khẩu khó bị khám phá hay dò thử) gồm ít nhất 8 kí tự trong đó có cả chữ hoa, chữ thường, chữ số và kí tự đặc biệt (".", "?", "!", "<", "#", ">",...).

- Tránh đưa thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, địa chỉ,... vào mật khẩu vì dễ bị đoán ra.

Lời giải chi tiết

Tất cả các mật khẩu 1, 2, 3, 4 của  bạn Nguyễn Văn An đều không mạnh vì:

- Mật khẩu 1, 2, 4 sử dụng thông tin cá nhân (họ tên), rất dễ bị đoán ra.

- Mật khẩu 3 có tên của người dùng và cụm kí tự dễ đoán (1234565).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu