Câu 24 trang 29 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Điền từ Nên/ Không nên vào chỗ trống trong những phát biểu sau cho phù hợp. a. ……………… mua thực phẩm tươi sống. b. ……………… dùng thực phẩm quá hạn sử dụng. c. ………………. dùng khoai tây, khoai lang đã mọc mầm. d. ……………….. sử dụng nước sạch để chế biến thực phẩm. e. ……………….. sử dụng thực phẩm biến chất, bị biến đổi màu sắc, ôi thiu. f. ……………….. rửa kĩ các loại thực phẩm tươi sống trước khi chế biến.

Đề bài

 Điền từ Nên/ Không nên vào chỗ trống trong những phát biểu sau cho phù hợp.

a. ……………… mua thực phẩm tươi sống.

b. ……………… dùng thực phẩm quá hạn sử dụng.

c. ………………. dùng khoai tây, khoai lang đã mọc mầm.

d. ……………….. sử dụng nước sạch để chế biến thực phẩm.

e. ……………….. sử dụng thực phẩm biến chất, bị biến đổi màu sắc, ôi thiu.

f. ……………….. rửa kĩ các loại thực phẩm tươi sống trước khi chế biến.


Lời giải chi tiết

Điền từ Nên/ Không nên vào chỗ trống:

a. ……Nên………… mua thực phẩm tươi sống.

b. ……Không nên………… dùng thực phẩm quá hạn sử dụng.

c. ……Không nên…………. dùng khoai tây, khoai lang đã mọc mầm.

d. ………Nên……….. sử dụng nước sạch để chế biến thực phẩm.

e. ………Không nên……….. sử dụng thực phẩm biến chất, bị biến đổi màu sắc, ôi thiu.

f. ………Nên……….. rửa kĩ các loại thực phẩm tươi sống trước khi chế biến.Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí