Bài 1. Nhà ở đối với con người SBT Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 5 SBT Công Nghệ 6

Quan sát các hình ảnh dưới đây và điền vai trò của nhà ở được thể hiện trong mỗi hình vào bảng

Xem lời giải

Câu 2 trang 5 SBT Công Nghệ 6

Nhà ở thường có cấu tạo chung gồm: ………………., …………………… và ……………………

Xem lời giải

Câu 3 trang 6 SBT Công Nghệ 6

Phần nào sau đây của ngôi nhà có nhiệm vụ che chắn, bảo vệ các bộ phận bên dưới? A. Sàn gác. B. Mái nhà. C. Tường nhà. D. Dầm nhà.

Xem lời giải

Câu 4 trang 6 SBT Công Nghệ 6

Đánh dấu √ vào các ô vuông dưới đây ứng với khu vực có trong nhà ở Nơi cất giữ đồ dùng dạy học Nơi ngủ, nghỉ. Nơi nấu ăn Nơi sinh hoạt chung của gia đình Nơi đóng phí Nơi tắm giặt, vệ sinh Nơi hội họp Nơi phơi quần áo, trồng cây Nơi để xe Nơi làm thủ tục, hồ sơ

Xem lời giải

Câu 5 trang 6 SBT Công Nghệ 6

Liệt kê những khu vực chính trong nhà ở thông thường?

Xem lời giải

Câu 6 trang 6 SBT Công Nghệ 6

Ngoài các khu vực đã kể ở câu 5, nhà của em còn có thêm khu vực nào khác?

Xem lời giải

Câu 7 trang 6 SBT Công Nghệ 6

Trên cơ sở thực tế nhà ở của gia đình, của bạn bè, họ hàng và nhà tại khu vực nơi em ở, em hãy đánh giá xem cách bố trí các khu vực chung một phòng trong bảng dưới đây đã hợp lí chưa và đánh dấu √ vào các ô tương ứng ở bên cạnh

Xem lời giải

Câu 8 trang 7 SBT Công Nghệ 6

Điền tên kiến trúc nhà ở vào chỗ … dưới mỗi hình ảnh sau đây cho phù hợp

Xem lời giải

Câu 9 trang 7 SBT Công Nghệ 6

Liệt kê các kiến trúc nhà ở phù hợp với từng khu vực sau đây (mỗi khu vực có thể có nhiều kiến trúc nhà ở)

Xem lời giải

Câu 10 trang 7 SBT Công Nghệ 6

Kể tên các vật liệu thường dùng - Vật liệu có sẵn trong tự nhiên: ……………….. - Vật liệu nhân tạo: …………………..

Xem lời giải

Câu 11 trang 8 SBT Công Nghệ 6

Vật liệu nào sau đây có thể dùng để lợp mái nhà? A. Gạch ống B. Ngói C. Đất sét D. Không vật liệu nào trong số các vật liệu kể trên

Xem lời giải

Câu 12 trang 8 SBT Công Nghệ 6

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ …. Dưới các hình ảnh pha trộn vật liệu xây dựng sau đây

Xem lời giải

Câu 13 trang 8 SBT Công Nghệ 6

Kể tên các loại vật liệu xây dựng dùng cho các công việc sau đây

Xem lời giải

Câu 14 trang 8 SBT Công Nghệ 6

Quy trình xây dựng nhà ở gồm các bước chính sau: Bước 1: ……… Bước 2: ……….. Bước 3: …………

Xem lời giải

Câu 15 trang 9 SBT Công Nghệ 6

Viết số thứ tự các công việc xây dựng nhà ở sau đây vào chỗ trống cho phù hợp (số 1 đã được viết sẵn)

Xem lời giải