Bài 3. Ngôi nhà thông minh SBT Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 14 SBT Công Nghệ 6

Phát biểu nào sau đây về ngôi nhà thông minh là đúng? A. Ngôi nhà thông minh được trang bị nhiều thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc vui chơi, giải trí. B. Ngôi nhà thông minh được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động đối với các thiết bị, đồ dùng trong nhà. C. Ngôi nhà thông minh được xây dựng bằng những vật liệu đặc biệt. D. Ngôi nhà thông minh được trang bị nhiều đồ dùng đắt tiền.

Xem lời giải

Câu 2 trang 14 SBT Công Nghệ 6

Đánh dấu √ vào ô trống trước những đồ dùng phù hợp với ngôi nhà thông minh

Xem lời giải

Câu 3 trang 15 SBT Công Nghệ 6

Viết chữ Đ vào sau các mô tả đúng về ngôi nhà thông minh. Ngược lại, em hãy viết chữ S nếu mô tả là sai.

Xem lời giải

Câu 4 trang 15 SBT Công Nghệ 6

Ngôi nhà thông minh được thiết kế như thế nào để tận dụng được năng lượng gió tự nhiên? Em hãy đánh dấu √ vào các ô trống ứng với câu trả lời đúng sau đây.

Xem lời giải

Câu 5 trang 15 SBT Công Nghệ 6

Hãy kể những hệ thống/ thiết bị mà em biết có thể giúp đảm bảo an ninh cho ngôi nhà?

Xem lời giải

Câu 6 trang 15 SBT Công Nghệ 6

Điền từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống. Cài đặt, tự động, chăm sóc, điều khiển, hệ thống, internet Nhà thông minh cho phép chủ nhà dễ dàng quản lí và (1) …..toàn bộ các thiết bị trong nhà từ bất cứ nơi nào bằng điện thoại thông minh hay máy tính bảng thông qua kết nối (2) ….Chủ nhà có thể (3) …. để hệ thống tưới cây, hệ thống (4) …. bể cá hay các (5) …. âm thanh, ánh sáng, điều hòa không khí, … hoạt động một cách (6) ….

Xem lời giải

Câu 7 trang 16 SBT Công Nghệ 6

Nối các mô tả ở cột B với các đặc điểm của ngôi nhà thông minh ở cột A cho hợp lí

Xem lời giải