Bài 6. Các loại vải thường dùng trong may mặc SBT Công nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.4 trên 34 phiếu
Câu 1 trang 31 SBT Công Nghệ 6

Vải cotton thuộc loại vải nào dưới đây? A. Vải sợi thiên nhiên B. Vải sợi hóa học C. Vải sợi pha D. Không loại nào trong các loại vải trên

Xem lời giải

Câu 2 trang 31 SBT Công Nghệ 6

Đánh dấu √ vào ô trống trước những nguyên liệu dệt nên vải sợi thiên nhiên dưới đây

Xem lời giải

Câu 3 trang 31 SBT Công Nghệ 6

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống Vải sợi hóa học có thể chia thành hai loại là …….. và ….. Dạng vải sợi ……… phổ biến là satin, …….., được tạo thành từ chất hóa học lấy từ ………., ……., ……………. Dạng vải sợi ………. phổ biến là vải ……., lụa nylon, được sản xuất từ một số chất hóa học lấy từ ……….., …………..

Xem lời giải

Câu 4 trang 31 SBT Công Nghệ 6

Vải sợi hóa học được dệt từ (những) loại sợi nào dưới đây? A. Sợi có sẵn trong tự nhiên. B. Sợi do con người tạo ra. C. Sợi kết hợp từ những loại sợi khác nhau. D. Tất cả các loại sợi trên

Xem lời giải

Câu 5 trang 32 SBT Công Nghệ 6

Đánh dấu √ vào ô trống trước ghi chú thành phần sợi dệt của vải sợi pha

Xem lời giải

Câu 6 trang 32 SBT Công Nghệ 6

Điền từ/ cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống Vải sợi hóa học, vải sợi pha, quần áo, ưu điểm, kết hợp, mặc thoáng mát Các loại (1) ……….. do hai hay nhiều loại sợi khác nhau (2) ……….. lại nên có những (3) …………… hơn hẳn vải sợi thiên nhiên và (4) ……… Vải sợi pha bền, đẹp, ít nhàu, (5) ……….., dễ giặt, mau khô. Chính vì vậy, vải sợi pha được sử dụng rộng rãi để may (6) ……….. và các sản phẩm dệt may khác.

Xem lời giải

Câu 7 trang 32 SBT Công Nghệ 6

Giải thích lí do vải sợ bông, vải tơ tằm thích hợp để may quần áo mặc vào mùa hè.

Xem lời giải

Câu 8 trang 32 SBT Công Nghệ 6

Nêu những loại vải thích hợp để may đồng phục cho học sinh trung học cơ sở. Giải thích lí do em chọn những loại vải đó.

Xem lời giải