Câu 1 trang 31 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Vải cotton thuộc loại vải nào dưới đây? A. Vải sợi thiên nhiên B. Vải sợi hóa học C. Vải sợi pha D. Không loại nào trong các loại vải trên

Đề bài

Vải cotton thuộc loại vải nào dưới đây?

A. Vải sợi thiên nhiên

B. Vải sợi hóa học

C. Vải sợi pha

D. Không loại nào trong các loại vải trên


Lời giải chi tiết

Đáp án: A

Vì: vải cotton được dệt từ cây bông có sẵn trong tự nhiên.Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Câu 2 trang 31 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Đánh dấu √ vào ô trống trước những nguyên liệu dệt nên vải sợi thiên nhiên dưới đây

 • Câu 3 trang 31 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống Vải sợi hóa học có thể chia thành hai loại là …….. và ….. Dạng vải sợi ……… phổ biến là satin, …….., được tạo thành từ chất hóa học lấy từ ………., ……., ……………. Dạng vải sợi ………. phổ biến là vải ……., lụa nylon, được sản xuất từ một số chất hóa học lấy từ ……….., …………..

 • Câu 4 trang 31 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Vải sợi hóa học được dệt từ (những) loại sợi nào dưới đây? A. Sợi có sẵn trong tự nhiên. B. Sợi do con người tạo ra. C. Sợi kết hợp từ những loại sợi khác nhau. D. Tất cả các loại sợi trên

 • Câu 5 trang 32 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Đánh dấu √ vào ô trống trước ghi chú thành phần sợi dệt của vải sợi pha

 • Câu 6 trang 32 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Điền từ/ cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống Vải sợi hóa học, vải sợi pha, quần áo, ưu điểm, kết hợp, mặc thoáng mát Các loại (1) ……….. do hai hay nhiều loại sợi khác nhau (2) ……….. lại nên có những (3) …………… hơn hẳn vải sợi thiên nhiên và (4) ……… Vải sợi pha bền, đẹp, ít nhàu, (5) ……….., dễ giặt, mau khô. Chính vì vậy, vải sợi pha được sử dụng rộng rãi để may (6) ……….. và các sản phẩm dệt may khác.

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí