Câu 3 trang 31 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống Vải sợi hóa học có thể chia thành hai loại là …….. và ….. Dạng vải sợi ……… phổ biến là satin, …….., được tạo thành từ chất hóa học lấy từ ………., ……., ……………. Dạng vải sợi ………. phổ biến là vải ……., lụa nylon, được sản xuất từ một số chất hóa học lấy từ ……….., …………..

Đề bài

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Vải sợi hóa học có thể chia thành hai loại là …….. và …..

Dạng vải sợi  ……… phổ biến là satin, …….., được tạo thành từ chất hóa học lấy từ ………., ……., …………….

Dạng vải sợi ………. phổ biến là vải ……., lụa nylon, được sản xuất từ một số chất hóa học lấy từ ……….., …………..


Lời giải chi tiết

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Vải sợi hóa học có thể chia thành hai loại là …vải sợi nhân tạo….. và …..vải sợi tổng hợp

Dạng vải sợi  … nhân tạo …… phổ biến là satin, …tơ lụa nhân tạo….., được tạo thành từ chất hóa học lấy từ ……gỗ…., …tre…., ……nứa……….

Dạng vải sợi …tổng hợp……. phổ biến là vải …polyester…., lụa nylon, được sản xuất từ một số chất hóa học lấy từ ……than đá….., ……dầu mỏ……..Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí