Câu 4 trang 15 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Ngôi nhà thông minh được thiết kế như thế nào để tận dụng được năng lượng gió tự nhiên? Em hãy đánh dấu √ vào các ô trống ứng với câu trả lời đúng sau đây.

Đề bài

Ngôi nhà thông minh được thiết kế như thế nào để tận dụng được năng lượng gió tự nhiên? Em hãy đánh dấu √ vào các ô trống ứng với câu trả lời đúng sau đây.

 

Ngôi nhà có nhiều cửa sổ đón gió

 

Quạt điện tự động chạy khi có người trong nhà

 

Quạt điện được trang bị cho từng phòng trong ngôi nhà.

 

Cửa thông gió của ngôi nhà tự động mở ra khi có gió thổi để ngôi nhà được thông thoáng

Lời giải chi tiết

Ngôi nhà thông minh được thiết kế  để tận dụng được năng lượng gió tự nhiên là:

Ngôi nhà có nhiều cửa sổ đón gió

 

Quạt điện tự động chạy khi có người trong nhà

 

Quạt điện được trang bị cho từng phòng trong ngôi nhà.

Cửa thông gió của ngôi nhà tự động mở ra khi có gió thổi để ngôi nhà được thông thoáng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Câu 5 trang 15 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Hãy kể những hệ thống/ thiết bị mà em biết có thể giúp đảm bảo an ninh cho ngôi nhà?

 • Câu 6 trang 15 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Điền từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống. Cài đặt, tự động, chăm sóc, điều khiển, hệ thống, internet Nhà thông minh cho phép chủ nhà dễ dàng quản lí và (1) …..toàn bộ các thiết bị trong nhà từ bất cứ nơi nào bằng điện thoại thông minh hay máy tính bảng thông qua kết nối (2) ….Chủ nhà có thể (3) …. để hệ thống tưới cây, hệ thống (4) …. bể cá hay các (5) …. âm thanh, ánh sáng, điều hòa không khí, … hoạt động một cách (6) ….

 • Câu 7 trang 16 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Nối các mô tả ở cột B với các đặc điểm của ngôi nhà thông minh ở cột A cho hợp lí

 • Câu 3 trang 15 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Viết chữ Đ vào sau các mô tả đúng về ngôi nhà thông minh. Ngược lại, em hãy viết chữ S nếu mô tả là sai.

 • Câu 2 trang 14 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Đánh dấu √ vào ô trống trước những đồ dùng phù hợp với ngôi nhà thông minh

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí