Câu 12 trang 8 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ …. Dưới các hình ảnh pha trộn vật liệu xây dựng sau đây

Đề bài

 Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ …. Dưới các hình ảnh pha trộn vật liệu xây dựng sau đây


Lời giải chi tiết

- Cát + Xi măng + Nước => Hồ vữa

- Cát +  Xi măng + Đá hoặc sỏi+ Nước=> Bê tông


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí