Câu 3 trang 6 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Phần nào sau đây của ngôi nhà có nhiệm vụ che chắn, bảo vệ các bộ phận bên dưới? A. Sàn gác. B. Mái nhà. C. Tường nhà. D. Dầm nhà.

Đề bài

Phần nào sau đây của ngôi nhà có nhiệm vụ che chắn, bảo vệ các bộ phận bên dưới?

A. Sàn gác.            B. Mái nhà.           C. Tường nhà.       D. Dầm nhà.     


Lời giải chi tiết

Đáp án: B

Vì: Mái nhà là phần trên cùng của ngôi nhà, che phủ và bảo vệ các bộ phận bên dưới.Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí