Câu 2 trang 5 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Nhà ở thường có cấu tạo chung gồm: ………………., …………………… và ……………………

Đề bài

Nhà ở thường có cấu tạo chung gồm: ………………., …………………… và ……………………

Lời giải chi tiết

Nhà ở thường có cấu tạo chung gồm: phần móng nhà, phần thân nhà và phần mái nhà.Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí