Câu 6 trang 6 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Ngoài các khu vực đã kể ở câu 5, nhà của em còn có thêm khu vực nào khác?

Đề bài

Ngoài các khu vực đã kể ở câu 5, nhà của em còn có thêm khu vực nào khác?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Ngoài các khu vực liệt kê ở câu 5, nhà em còn một số khu vực khác như:

- Khu vực để xe.

- Khu vực trồng cây xanh trên ban công.

- Khu vực học tập.Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí