Câu 13 trang 26 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo


Các hình ảnh dưới đây mô tả quy trình của phương pháp chế biến nào? A. Trộn dầu giấm C. Ngâm chua thực phẩm B. Luộc D. trộn nộm

Đề bài

Các hình ảnh dưới đây mô tả quy trình của phương pháp chế biến nào?

A. Trộn dầu giấm                               C. Ngâm chua thực phẩm

B. Luộc                                             D. trộn nộm


Lời giải chi tiết

Đáp án: C

Vì:

- Hình 1: Sơ chế nguyên liệu

- Hình 2, 3: Chế biến món ăn

- Hình 3: Trình bày món ănBình chọn:
3.7 trên 6 phiếu
 • Câu 14 trang 26 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Mô tả các bước để thực hiện món ăn theo những hình ảnh ở câu 13

 • Câu 15 trang 27 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Cho biết tên các phương pháp chế biến thực phẩm được minh họa bởi các hình ảnh sau

 • Câu 16 trang 27 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Điền thông tin vào bảng dưới đây để chỉ ra sự khác nhau giữa 2 phương pháp luộc và kho

 • Câu 17 trang 27 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Kể tên một số món ăn được chế biến bằng các phương pháp làm chín thực phẩm trong nước vào bảng sau

 • Câu 18 trang 27 SBT Công Nghệ 6 - Chân trời sáng tạo

  Cho biết điểm khác nhau giữa 2 phương pháp làm chín thực phẩm trong nước dưới đây

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí