Tìm xem mỗi phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ trống nào trong câu?

Bình chọn:
3.6 trên 17 phiếu

Tìm xem mỗi phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ trống nào trong câu?

Tìm xem mỗi phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ trống nào trong câu?

a) Sinh dục b) Nhị c) Sinh sản d) Nhụy

Trả lời:

Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy

Các bài liên quan: - Bài 61: Ôn tập: Thực vật và động vật - Khoa học 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu