Thách thức đối với ASEAN


Trong khi GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2004 của Xin-ga-po rất cao (25 207 USD), thi ở nhiều nước chỉ số này lại rất thấp (Mi-an-ma 166 USD, Cam-pu-chia 358 USD, Lào 423 USD, Việt Nam 553 USD).

III. Thách thức đối với ASEAN

1.   Trình độ phát triển còn chênh lệch

-  GDP của một số nước cao: Xingapo

-  GDP của một số nước lại rất thấp: Mianma, Campuchia, Lào,…

2.   Vẫn còn tình trạng đói nghèo

- Là thực trạng của các quốc gia trong ASEAN.

- Mức độ đói nghèo ở mỗi quốc gia khác nhau.

3.   Các vẫn đề xã hội khác

-  Đô thị hóa diễn ra nhanh.

-  Các vấn đề tôn giáo, dân tộc trong mỗi quốc gia.

-  Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí.

-  Thất nghiệp.

- Chất lượng lao động còn thấp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí