Sơ lược lịch sử

Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Trước khi Cri-xtốp Cô-lôm-bô khám phá ra Tân thế giới (năm 1492), trên lãnh thổ Trung và Nam Mĩ chỉ có thổ dân Anh-điêng sinh sống.

Sơ lược lịch sử
Trước khi Cri-xtốp Cô-lôm-bô khám phá ra Tân thế giới (năm 1492), trên lãnh thổ Trung và Nam Mĩ chỉ có thổ dân Anh-điêng sinh sống. Từ thế kỉ XVI, thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... kéo tới tàn sát và đấy dần người Anh - điêng về phía tây, chiếm những vùng đất rộng lớn màu mỡ làm thuộc địa, đồng thời đưa người da đen từ châu Phi tới để làm nô lệ lao động trong các đồn điền.
Các nước Trung và Nam Mĩ trải qua quá trình đấu tranh lâu dài và đã giành được độc lập, trước tiên là Ha i ti (năm 1804). Tuy vậy, trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước trong khu vực đều phụ thuộc chặt chẽ vào Hoa Kì. Hiện nay, các nước Trung và Nam Mĩ đang từng bước thoát khỏi sự lệ thuộc vào nước ngoài và liên kết với nhau trong tổ chức kinh tế khu vực.

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.