Qua bảng số liệu: Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét.


Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của Liên bang Nga qua các năm và nhận xét.

Đề bài

Qua bảng số liệu:

Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của Liên bang Nga qua các năm và nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định biểu đồ thích hợp nhất, chú ý cụm từ "thể hiện sự thay đổi" => Biểu đồ cột đơn.

- Vẽ biểu đồ và rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

 

Biểu đồ sự thay đổi GDP của Liên bang Nga qua các năm (tỉ USD)

=> Nhận xét:

Giai đoạn 1990 – 2004, GDP của Liên bang Nga có sự biến động:

- Giai đoạn 1990 – 2000: GDP giảm nhanh và liên tục từ 967,3 tỉ USD xuống còn 259,7 tỉ USD (giảm 707,6 tỉ USD).

- Giai đoạn  2000 – 2004: GDP tăng lên khá nhanh, từ 259,7 tỉ USD lên 582,4 tỉ USD (tăng 322,7 tỉ USD).

⟹ Những năm thập niên 90, Liên bang Nga đang rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội trầm trọng. Từ năm 2000, chiến lược kinh tế mới được thực hiện, đã từng bước đưa Liên bang Nga thoát khỏi khủng hoảng và đạt nhiều thành tựu.


Bình chọn:
4.7 trên 27 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí