Nòng nọc sống ở đâu? Ếch sống ở đâu?

Bình chọn:
4.1 trên 17 phiếu

Nòng nọc sống ở đâu? Ếch sống ở đâu?

Nòng nọc sống ở đâu? Ếch sống ở đâu?

Trả lời:

Nòng nọc sống dưới nước

Ếch sống trên cạn

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan