Nói tên những con vật có trong hình. Con nào nở ra từ trứng, con nào vừa được đẻ ra đã thành con ?

Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

Nói tên những con vật có trong hình. Con nào nở ra từ trứng, con nào vừa được đẻ ra đã thành con ?

Nói tên những con vật có trong hình. Con nào nở ra từ trứng, con nào vừa được đẻ ra đã thành con ? 

Trả lời:

Nòng nọc: nở ra từ trứng

Thạch sùng: nở ra từ trứng

Gà: nở ra từ trứng

Sâu: nở ra từ trứng

Chó: đẻ ra đã thành con

Voi: đẻ ra đã thành con

Các bài liên quan: - Bài 55: Sự sinh sản của động vật

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu