Muỗi vằn sống ở đâu ?

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Muỗi vằn sống ở đâu ?

Muỗi vằn sống ở đâu ?

a) Trong nhà. 

b) Ngoài bụi rậm.

Trả lời:

Chọn a: Trong nhà

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan