Một số vấn đề về kinh tế của Châu Phi

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Nền kinh tế của châu Phi hiện đang phát triển theo chiều hướng tích cực tốc độ tăng trưởng GDP tương đối cao trong thập niên vừa qua.

III. Một số vấn đề về kinh tế của Châu Phi

Mặc dù có nguồn tài nguyên khá phong phú song đa số các nước châu Phi là những nước nghèo, kinh tế kém phát triển. Đó là hậu quả sự thống trị nhiều thế kỉ qua của chủ nghĩa thực dân. Mặt khác, các cuộc xung đột sắc tộc, sự yếu kém trong quản lí đất nước của nhiều quốc gia châu Phi non trẻ, trình độ dân trí thấp,… cũng hạn chế nhiều đến sự phát triển của châu lục

Nền kinh tế của châu Phi hiện đang phát triển theo chiều hướng tích cực tốc độ tăng trưởng GDP tương đối cao trong thập niên vừa qua.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan