Lý thuyết về Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)


65 - 30 = , 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

Quảng cáo
decumar

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay