Lý thuyết về Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

65 - 30 = , 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

65 - 30 = 

5 trừ 0 bằng 5, viết 5.

6 trừ 3 bằng 3, viết 3.

6 trừ 4 bằng 2, viết 2

Hạ 3, viết 3.

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan