Bài 1, 2, 3 trang 158 SGK Toán 1

Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 158 SGK Toán 1. Bài 1: a) Tính,Bài 3: Quyển sách của Lan gồm 64 trang.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Tính:

    b) Đặt tính rồi tính:

67 - 22            56 - 16                94 - 92               42 - 42              99 - 66

Phương pháp giải :

a) Thực hiện trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

b) - Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

    - Tính : Trừ lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

a) 

b) 

Bài 2

Đúng ghi đ, sai ghi s:

Phương pháp giải :

 Kiểm tra cách đặt tính và tính của phép trừ rồi điền đ hoặc s vào ô trống.

Cách giải :

Bài 3

Quyển sách của Lan gồm 64 trang, Lan đã đọc được 24 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt :

Tất cả : 64 trang 

Đã đọc : 24 trang

Còn lại : ... trang ?

Muốn tìm lời giải thì ta lấy 64 trang trừ đi số trang đã đọc.

Cách giải :

Số trang sách mà Lan còn phải đọc để hết quyển sách là:

64 - 24 = 40 (trang)

Đáp số: 40 trang.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay