Luyện tập trang 151

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
  • Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 151 sgk toán lớp 1

    Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 151 sgk toán lớp 1

    Bài 1: Lan gấp được 14 cái thuyền,Bài 2: Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ?,Bài 3: Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?,Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau.