Hoạt động 5 trang 60 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 60 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Dựa vào bảng tính tan ( cuối sách) , em hãy phân loại ( cột 1) ở các bazơ trong bảng 5.2.

Lời giải chi tiết

Dựa vào bảng tính tan, phân loại (Cột 1) thành 2 loại bazơ tan và bazơ không tan.
Ta có bảng sau


Phân loại
     (1)


    CTHH
      (2)


Tên bazơ
      (3)

               Thành phần

Số nguyên tử        kim loại
       (4)

   Số nhóm hiđroxit(-OH)
       (5)
    bazơ tan

NaOH

 

1

1

LiOH

 

  1 

1

\(KOH\)

 

1

1

\(Ca{(OH)_2}\)

 

1

2

\(Ba{(OH)_2}\)

 

1

2
  Bazơ không tan

\(Al{(OH)_3}\)

 

1

3

\(Cu{(OH)_2}\)

Đồng (II) Hiđroxit

1

2

\(Fe{(OH)_2}\)

 

1

2

\(Fe{(OH)_3}\)

 

1

3

\(Mg{(OH)_2}\)

 

1

2

\(Zn{(OH)_2}\)

 

1

2

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 37. Axit - Bazơ - Muối - Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu