Hoạt động 1 trang 94 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Hoạt động 1 trang 94 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Pha chế 50 gam dung dịch đường có nồng độ 15%.

Phần tính toán

Phần thực hành

Khối lượng đường cần dùng là :
\({m_{ct}} = {{15.50} \over {100}} = 7,5\) (g)

Khối lượng nước cần dùng là :
\(50-7,5= 42,5 ( g)\)

Cân lấy 7,5 gam đường khan vào cốc 100ml, khuấy đều với 42,5 gam nước cất được 50 gam dung dịch 15%.


Chú ý: học sinh giữ lại dung dịch sản phẩm để tiến hành cho hoạt động 3.
Học sinh trình bày kết quả thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Tường trình: Đã pha được 50 gam dung dịch đường 15%, dung dịch đường thu được không màu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí