Hoạt động 2 trang 94 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Hoạt động 2 trang 94 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Pha chế 100ml dung dịch NaCl 0,2M.

Phần tính toán

Phần thực hành

Chất tan là NaCl

Số mol chất tan:
\({n_{NaCl}} = {{0,2.100} \over {1000}} = 0,02\) (mol)

Khối lượng là :

\(0,02.58,5=1,17 (g)\)

Cân 1,17 gam NaCl khan cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào cho đến vạch 100ml, ta được 100ml dung dịch 0,2M.


Lưu ý: học sinh giữ lại dung dịch sản phẩm để tiến hành cho hoạt động 4.
Học sinh trình bày kết quả thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Tường trình: đã pha được 100ml dung dịch NaCl 0,2M dung dịch muối ăn thu được không có màu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí