Hoạt động 3 trang 95 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Hoạt động 3 trang 95 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Pha chế 50 gam dung dịch đường 5% từ dung dịch đường 15%.

 Phần tính toán

Phần thực hành

Vì khối lượng chất tan ( đường) không đổi, ta có:
\(\eqalign{  & {m_{ct}} = {{50.5} \over {100}}\cr&= {{{m_{{\rm{dd}}15\% }}.15} \over {100}}100  \cr  &  \Rightarrow {m_{{\rm{dd}}15\% }} = 16,7(g) \cr} \)

Khối lượng nước cần dùng :

\(50 – 16,7 = 33,3 gam\)

Cân 16,7 gam dung dịch đường 15% ( trong hoạt động 1) cho vào cốc 100ml . thêm 33,3 gam nước ( hoặc 33,3,ml) vào cốc. khuấy đều ta được 50 gam dung dịch đường 5%.


Học sinh  trình bày kết quả thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Tường trình: Đã pha được 50 gam dung dịch đường 5% dung dịch đường thu được không màu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí