Bài 4 trang 63 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 4 trang 63 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

Viết công thức hóa học của oxit axit , oxit bazơ tương ứng với các axit và bazơ sau:
\({H_2}S{O_4},{H_2}C{O_3},{H_3}P{O_4},NaOH,\) \(Al{(OH)_3},Fe{(OH)_2},Fe{(OH)_3}.\)

Lời giải chi tiết

CTHH axit

CTHH oxit axit

\({H_2}S{O_4}\)

\(S{O_3}\)

\({H_2}C{O_3}\)

\(C{O_2}\)

\({H_3}P{O_4}\)

\({P_2}{O_5}\)

 

CTHH bazơ

CTHH oxit bazơ

NaOH

\(N{a_2}O\)

\(Al{(OH)_3}\)

\(A{l_2}{O_3}\)

\(Fe{(OH)_2}\)

FeO

\(Fe{(OH)_3}\)

\(F{e_2}{O_3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí