Hoạt động 3 trang 59 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

Em hãy gọi tên axit ( cột 3) và tên gốc axit ( cột 7) trong bảng 5.1

Lời giải chi tiết

Gọi tên axit như sau

Phân loại
    (1)

CTHH
   (2)

Tên axit
  (3)

      Thành phần

Hóa trị gốc axit
(6)

Tên gốc axit
  (7)

Số nguyên
    tử H
    (4)

Gốc axit
    (5)

Axit không có oxi

\(HCl\)

Axit clohiđric

1

-Cl

I

clorua

\(HBr\)

Axit bromhiđric

1

-Br

I

bromua

\({H_2}S\)

Axit sunfuhiđric

2

=S

II

sunfua

Axit có oxi

\(HN{O_2}\)

Axit nitrơ

1

-\(N{O_2}\)

I

nitrit

\({H_2}S{O_3}\)

Axit sunfurơ

2

=\(S{O_3}\)

II

sunfit

\(HN{O_3}\)

Axit nitric

1

-\(N{O_3}\)

I

nitrat

\({H_2}S{O_4}\)

Axit sunfuric

2

=\(S{O_4}\)

II

sunfat

\({H_2}C{O_3}\)

Axit cacbonic

2

=\(C{O_3}\)

II

cacbonat

\({H_3}P{O_4}\)

Axit photphoric

3

\( \equiv P{O_4}\)

III

photphat

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.