Hoạt động 4 trang 59 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Hoạt động 4 trang 59 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

- Em hãy kể tên, công thức hóa học một số bazơ mà em biết.

- Em hãy xác định số nguyên tử kim loại ( cột 4) và số nhóm hiđroxit ( cột 5) trong bảng 5.2.

Hãy nhận xét thành phần phân tử của bazơ và thử nêu khái niệm bazo


Phân loại
     (1)


    CTHH
      (2)


Tên bazơ
      (3)

               Thành phần

Số nguyên tử        kim loại
       (4)

   Số nhóm hiđroxit(-OH)
       (5)

 

NaOH

 

 

 

LiOH

 

 

 

\(KOH\)

 

 

 

\(Ca{(OH)_2}\)

 

 

 

\(Ba{(OH)_2}\)

 

 

 

 

\(Al{(OH)_3}\)

 

 

 

\(Cu{(OH)_2}\)

Đồng (II) Hiđroxit

 

 

\(Fe{(OH)_2}\)

 

 

 

\(Fe{(OH)_3}\)

 

 

 

\(Mg{(OH)_2}\)

 

 

 

\(Zn{(OH)_2}\)

 

 

 

Bảng 5.2 một số bazơ thường gặp

Lời giải chi tiết

- Một số bazơ: natri hiđroxit(NaOH), canxi hiđroxit ( \(Ca{(OH)_2}\) , kali hiđroxit (KOH)

- Ta có bảng sau:


Phân loại
     (1)


    CTHH
      (2)


Tên bazơ
      (3)

               Thành phần

Số nguyên tử        kim loại
       (4)

   Số nhóm hiđroxit(-OH)
       (5)

 

NaOH

 

1

1

LiOH

 

  1 

1

\(KOH\)

 

1

1

\(Ca{(OH)_2}\)

 

1

2

\(Ba{(OH)_2}\)

 

1

2

 

\(Al{(OH)_3}\)

 

1

3

\(Cu{(OH)_2}\)

Đồng (II) Hiđroxit

1

2

\(Fe{(OH)_2}\)

 

1

2

\(Fe{(OH)_3}\)

 

1

3

\(Mg{(OH)_2}\)

 

1

2

\(Zn{(OH)_2}\)

 

1

2

Nhận xét: thành phần bazơ gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm –OH ( hiđroxit).

Khái niệm bazơ : phân tử bazơ gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm – OH (hiđroxit)


- Dựa vào khái niệm bazơ công thức hóa học tổng quát của bazơ là : \(M{(OH)_m}\) , trong đó M là kim loại , m là hóa trị của kim loại.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí