Bài 1 trang 63 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 1 trang 63 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Cho biết gố axit, hóa trị và tên của gốc axit trong các axit cho dưới đây: \(HN{O_3},{H_2}S{O_3},{H_3}P{O_4},HCl,{H_2}S\)

Lời giải chi tiết

CTHH của axit

Gốc axit

Tên gốc axit

Hóa trị

\(HN{O_3}\)

\( - N{O_3}\)

Nitrat

I

\({H_2}S{O_3}\)

 

\( - HS{O_3}\)

Hiđrosunfit

I

\( = S{O_3}\)

Sunfit

II

\({H_3}P{O_4}\)

\( - {H_2}P{O_4}\)

Đihiđrophotphat

I

 

\( = HP{O_4}\)

Hiđrophotphat

II

 

\( \equiv P{O_4}\)

photphat

III

HCl

-Cl

Clorua

I

\({H_2}S\)

-HS

Hiđrosunfua

I

=S

sunfua

II

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí