Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Bình chọn:
3.9 trên 24 phiếu

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

a. Sự thụ phấn                                    

b. Sự thụ tinh

Trả lời:

Chọn a: Sự thụ phấn

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan