Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Bình chọn:
3.9 trên 24 phiếu

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

a. Sự thụ phấn                                    

b. Sự thụ tinh

Trả lời:

Chọn a: Sự thụ phấn

Các bài liên quan: - Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu