Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người


Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người

Đề bài

Hãy liệt kê những thứ mà môi trường cung cấp hoặc nhận lại từ các hoạt động sống và sản xuất của con người

Lời giải chi tiết

 

Môi trường cho

Môi trường nhận

 - Thức ăn

- Nước uống, nước dùng trong sinh hoạt, sản xuất

- Chất đốt

 - Phân, rác thải

- Nước thải

- Khói, khí thải

 

 

 

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 73 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí