Giải mục IV trang 8, 9 SGK Toán 10 tập 2 - Cánh diều


Đề bài

Luyện tập – Vận dụng 3 trang 8 SGK Toán 10 tập 2 – Cánh Diều

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, lập được bao nhiêu số lẻ gồm ba chữ số đôi một khác nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu các hành động liên tiếp cần làm và số cách thực hiện của mỗi hành động đó.

Lời giải chi tiết

Việc lập số lẻ gồm ba chữ số đôi một khác nhau là thực hiện 3 hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục, chọn chữ số hàng trăm.

chọn chữ số hàng đơn vị: Có 3 cách chọn (1, 3, 5).

chọn chữ số hàng chục: Có 4 cách chọn (các số khác chữ số hàng đơn vị).

chọn chữ số hàng trăm: Có 3 cách chọn (các số khác chữ số hàng đơn vị và hàng chục).

Theo quy tắc nhân, số số lẻ lập được là: 3.4.3=36 (số).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.