Giải mục 1 trang 96, 97 SGK Toán 10 tập 1 - Kết nối tri thức


Hãy dùng phiếu khảo sát theo mẫu trên, tiến hành thu thập dữ liệu với ít nhất 30 phiếu và ghi lại dữ liệu theo mẫu sau

Đề bài

Hoạt động 1 trang 97 SGK Toán 10 Tập 1 – Kết nối tri thức

Hãy dùng phiếu khảo sát theo mẫu trên, tiến hành thu thập dữ liệu với ít nhất 30 phiếu và ghi lại dữ liệu theo mẫu sau;

STT

Giới tính

Thời gian dùng mạng xã hội

Lợi ích

Bất lợi

1

Nam

60

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn: Kết quả khảo sát ở 30 bạn trong lớp em:

STT

Giới tính

Thời gian dùng mạng xã hội

Lợi ích

Bất lợi

1

Nam

60

3

2

2

Nữ

30

2

0

3

Nữ

60

3

1

4

Nam

120

4

2

5

Nữ

90

3

1

6

Nam

120

4

1

7

Nữ

120

2

1

8

Nam

90

4

0

9

Nữ

60

2

1

10

Nữ

60

4

1

11

Nam

75

3

2

12

Nữ

90

3

1

13

Nữ

80

4

2

14

Nam

60

2

1

15

Nữ

45

3

2

16

Nữ

30

4

0

17

Nam

30

2

0

18

Nam

45

3

1

19

Nam

80

3

1

20

Nữ

120

4

2

21

Nam

60

3

1

22

Nữ

60

3

0

23

Nữ

75

2

2

24

Nam

120

4

1

25

Nam

90

3

2

26

Nữ

80

2

2

27

Nam

75

3

0

28

Nữ

45

4

0

29

Nữ

30

2

1

30

Nam

60

2

1


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải mục 2 trang 97, 98 SGK Toán 10 tập 1 - Kết nối tri thức

    Để biết các bạn học sinh tham gia khảo sát đánh ía thế nào về lợi ích và bất lợi của mạng xã hội, hãy thực hiện các yêu cầu sau: Hãy tính một số số đo thống kê mô tả được liệt kê trong Bnagr T.2 của mẫu số liệu về thời gian sử dụng mạng xã hội: a) Hãy tính số trung bình, trung vị, tứ phân vị của thời gian sử dụng mạng xã hội trên hai nhóm học sinh nữa và học sinh năm để so sánh thời gian sử dụng mạng xã hội của hai nhóm.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí