C. Hoạt động ứng dụng - Bài 67 : Quy đồng mẫu số các phân số


Giải Bài 67 : Quy đồng mẫu số các phân số phần hoạt động ứng dụng trang 28 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy viết các phân số lần lượt bằng \(\dfrac{5}{6}\,\,;\,\,\dfrac{9}{8}\) và có mẫu số chung là 24.

Phương pháp giải:

Ta thấy : 24 : 6 = 4 ; 24 : 8 = 3.

Ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{6}\) với 4 và nhân cả tử số và mẫu số của phân số \(\dfrac{9}{8}\) với 3.

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(\dfrac{5}{6} = \dfrac{{5 \times 4}}{{6 \times 4}} = \dfrac{{20}}{{24}}\) và \(\dfrac{9}{8} = \dfrac{{9 \times 3}}{{8 \times 3}} = \dfrac{{27}}{{24}}\).

Vậy các phân số lần lượt bằng \(\dfrac{5}{6}\,\,;\,\,\dfrac{9}{8}\)  và có mẫu số chung là 24 là \(\dfrac{{20}}{{24}}\) và \(\dfrac{{27}}{{24}}\).

Câu 2

Tìm mẫu số chung của các phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{3}\)                                                 b) \(\dfrac{3}{2}\) và \(\dfrac{7}{8}\).

Phương pháp giải:

Mẫu số chung là số chia hết cho mẫu số của cả hai phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy : 12 chia hết cho 3 và 4.

Do đó ta có thể chọn mẫu số chung của hai phân số \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{3}\) là 12.

b) Ta thấy : 8 chia hết cho 2 và 8.

Do đó ta có thể chọn mẫu số chung của hai phân số \(\dfrac{3}{2}\) và \(\dfrac{7}{8}\) là 8.

Lưu ý : Bài tập này có nhiều đáp số khác nhau, các em có thể tìm các đáp số khác thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài