C. Hoạt động ứng dụng - Bài 67 : Quy đồng mẫu số các phân số


Giải Bài 67 : Quy đồng mẫu số các phân số phần hoạt động ứng dụng trang 28 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy viết các phân số lần lượt bằng \(\dfrac{5}{6}\,\,;\,\,\dfrac{9}{8}\) và có mẫu số chung là 24.

Phương pháp giải:

Ta thấy : 24 : 6 = 4 ; 24 : 8 = 3.

Ta nhân cả tử số và mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{6}\) với 4 và nhân cả tử số và mẫu số của phân số \(\dfrac{9}{8}\) với 3.

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(\dfrac{5}{6} = \dfrac{{5 \times 4}}{{6 \times 4}} = \dfrac{{20}}{{24}}\) và \(\dfrac{9}{8} = \dfrac{{9 \times 3}}{{8 \times 3}} = \dfrac{{27}}{{24}}\).

Vậy các phân số lần lượt bằng \(\dfrac{5}{6}\,\,;\,\,\dfrac{9}{8}\)  và có mẫu số chung là 24 là \(\dfrac{{20}}{{24}}\) và \(\dfrac{{27}}{{24}}\).

Câu 2

Tìm mẫu số chung của các phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{3}\)                                                 b) \(\dfrac{3}{2}\) và \(\dfrac{7}{8}\).

Phương pháp giải:

Mẫu số chung là số chia hết cho mẫu số của cả hai phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy : 12 chia hết cho 3 và 4.

Do đó ta có thể chọn mẫu số chung của hai phân số \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{3}\) là 12.

b) Ta thấy : 8 chia hết cho 2 và 8.

Do đó ta có thể chọn mẫu số chung của hai phân số \(\dfrac{3}{2}\) và \(\dfrac{7}{8}\) là 8.

Lưu ý : Bài tập này có nhiều đáp số khác nhau, các em có thể tìm các đáp số khác thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí