B. Hoạt động ứng dụng - Bài 101 : Ôn tập về biểu đồ


Giải Bài 101 : Ôn tập về biểu đồ phần hoạt động ứng dụng trang 102 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Đề bài

Em tìm hiểu và vẽ biểu đồ về số các con vật được nuôi, về số người trong gia đình em và gia đình láng giềng, .... Đặt ba câu hỏi về biểu đồ và trả lời câu hỏi đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em có thể hỏi các gia đình láng giềng về số con vật nuôi hoặc số người trong gia đình rồi vẽ biểu đồ, sau đó tự suy nghĩ và đặt 3 câu  hỏi bất kì rồi trả lời các câu hỏi đó.

Lời giải chi tiết

Ví dụ :

Bài toán : Biểu đồ dưới đây nói về số người trong gia đình em và một số gia đình láng giềng :

Dựa vào  biểu đồ, hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Nhà bác Tùng có bao nhiêu người ?

b) Nhà ai có nhiều người nhất, nhà ai có ít người nhất ?

c) Bốn gia đình có tất cả bao nhiêu người ?

Trả lời :

Quan sát biểu đồ ta thấy nhà em có 4 người, nhà cô Huế có 5 người, nhà bác Tùng có 6 người và nhà cô Đào có 3 người.

Vậy :

a) Nhà bác Tùng có 6 người.

b) Nhà bác Tùng có nhiều người nhất (6 người).

    Nhà cô Đào có ít người nhất (3 người).

c) Bốn gia đình có tất cả số người là :

            4 + 5 + 6 + 3 = 18 (người)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí