A. Hoạt động thực hành - Bài 101 : Ôn tập về biểu đồ


Giải Bài 101 : Ôn tập về biểu đồ phần hoạt động thực hành trang 100, 101, 102 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây và trả lời các câu hỏi sau :

a) Có tất cả mấy nhóm ?

b) Nhóm 3 có bao nhiêu bạn ? Bao nhiêu bạn nam? Bao nhiêu bạn nữ ?

c) Nhóm nào có nhiều bạn nhất ? Nhóm nào có ít bạn nhất ?

d) Nhóm 3 nhiều hơn nhóm 2 mấy bạn ?

e) Những nhóm nào có số bạn nữ bằng nhau ?

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ biểu đồ đã cho để tìm tổng số bạn, số bạn nam, số bạn nữ của mỗi tổ rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Có tất cả 4 nhóm.

b) Nhóm 3 có 6 bạn, trong đó có 3 bạn nam và 3 bạn nữ.

c) Nhóm 3 có nhiều bạn nhất (6 bạn). Nhóm 2 có ít bạn nhất (4 bạn).

d) Nhóm 3 nhiều hơn nhóm 2 hai bạn.

e) Nhóm 1, 3, 4 có số bạn nữ bằng nhau (3 bạn).

Câu 2

Biểu đồ dưới đây nói về độ cao của một ngọn núi hấp dẫn khách du lịch :

Dựa vào biểu đồ trên, trả lời các câu hỏi sau :

a) Ngọn núi nào cao hơn 3000m ? Ngọn núi nào thấp hơn 2000m ?

b) Ngọn núi nào cao nhất ? Ngọn núi nào thấp nhất ?

c) Biết rằng độ cao chính xác của bốn ngọn núi trên là 3143m ; 2163m ; 1500m ; 837m. Hãy cho biết mỗi ngọn núi cao bao nhiêu mét.

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ biểu đồ đã cho để trả lời các câu hỏi của bài toán. Lưu ý rằng cột cao hơn chỉ ngọn núi có độ cao lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) Ngọn núi cao hơn 3000m là núi Phan-xi-păng.

    Ngọn núi thấp hơn 2000m là núi Lang-bi-ang, núi Bạch Mã và núi Chứa Chan.

b) Ngọn núi cao nhất là núi Phan-xi-păng.

    Ngọn núi thấp nhất là núi Chứa Chan.

c) Độ cao của từng núi là :

    • Núi Lang-bi-ang cao: 2163m.

    • Núi Bạch Mã cao: 1500m.

     • Núi Chứa Chan cao: 837m.

     • Núi Phan-xi-păng cao: 3143m.

Câu 3

a) Đọc đoạn thông tin sau :

Theo dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, sản lượng hồ tiêu năm 2012 của một số nước  thành viên như sau : Việt Nam : 140 000 tấn , Ấn Độ : 42 000 tấn, In-dô-nê-xi-a : 35 000 tấn, Bra-xin : 30 000 tấn.

b) Dựa vào thông tin trên, hãy lập tiếp biểu đồ dưới đây :

Phương pháp giải:

Đọc kĩ thông tin đã cho rồi vẽ biểu đồ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí