B. Hoạt động thực hành - Bài 65 : Phân số bằng nhau


Giải Bài 65 : Phân số bằng nhau phần hoạt động thực hành trang 22, 23 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát hình vẽ, viết số thích hợp vào ô trống:

Các phân số bằng nhau chỉ số phần đã tô màu ở các hình trên là:

 

b) 

Các phân số bằng nhau chỉ số phần đã tô màu ở các hình trên là:

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các hình vẽ để tìm phân số chỉ phần đã tô màu ở mỗi hình.

Trong mỗi phân số, tử số chỉ số phần bằng nhau đã được tô màu và mẫu số chỉ tổng số phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a)

Các phân số bằng nhau chỉ số phần đã tô màu ở các hình trên là: \(\dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{4}{8}\).

b) 

Các phân số bằng nhau chỉ số phần đã tô màu ở các hình trên là: \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{4}{6}\).

Câu 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số :

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số :

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 31 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí