B. Hoạt động thực hành - Bài 45 : Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số


Giải Bài 45 : Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số phần hoạt động thực hành trang 108 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính giá trị của biểu thức :

a) 72 : (9 × 8);                  28 : (7 × 2)

b) (15 × 24) : 6;                 (25 × 36) : 9

Phương pháp :

Tính giá trị biểu thức theo quy tắc : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Hoặc : áp dụng cách chia một số cho một tích, cách chia một tích cho một số.

Cách giải :

a) 72 : (9 × 8) = 72 : 9 : 8 = 8 : 8 = 1         

    28 : (7 × 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

b) (15 × 24) : 6 = 15 × (24 : 6) = 15 × 4 = 60

    (25 × 36) : 9 = 25 × (36 : 9) = 25 × 4 = 100

Câu 2

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

Mẫu :   60 : 15 = 60 : (3 × 5)

                        = 60 : 3 : 5

                        = 20 : 5 = 4

a) 80 : 40                     b) 150 : 50                   c) 75 : 25

Phương pháp :

Phân tích số chia thành tích của hai thừa số thích hợp, sau đó áp dụng cách chia một số cho một tích để tính giá trị biểu thức đó.

Cách giải :

Câu 3

Tính bằng hai cách :

a) (12 × 16) : 4                 b) (21 × 35) : 5

Phương pháp :

- Cách 1 : Tính giá trị biểu thức theo quy tắc : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Áp dụng cách chia một tích cho một số : Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

Cách giải :

a) (12 × 16) : 4           

•  Cách 1 :  (12 × 16) : 4 = 192 : 4 = 48

•  Cách 2 :   (12 × 16) : 4 = 12 × (16 : 4 ) = 12 × 4 = 48

b) (21 × 35) : 5

•  Cách 1 :  (21 × 35) : 5 = 735 : 5 = 147

•  Cách 2 :  (21 × 35) : 5 = 21 × (35 : 5) = 21 × 7 = 147

Câu 4

Giải bài toán: Một cửa hàng có \(5\) tấm vải, mỗi tấm vải dài \(30m\). Cửa hàng đã bán được \(\dfrac{1}{5}\)  số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp :

- Tính số mét vải cửa hàng có ta lấy độ dài của một tấm vải nhân với số tấm vải.

- Tính số mét vải cửa hàng đã bán ta lấy số mét vải cửa hàng có chia cho \(5\).

Cách giải :

Cửa hàng có số mét vải là :

           \(30 \times 5 = 150 \;(m)\)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

           \(150 : 5 = 30 \;(m)\)

                      Đáp số: \(30m\) vải.

Ta có thể giải “gộp” như sau :

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

           \((30 \times 5) : 5 = 30 \;(m)\)

                      Đáp số: \(30m\) vải.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài