B. Hoạt động thực hành - Bài 44 : Chia cho số có một chữ số


Giải Bài 44 : Chia cho số có một chữ số phần hoạt động thực hành trang 105, 106 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

a) 214875 : 3                     b) 285672 : 4

   429387 : 7                           278157 : 3


Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính rồi viết (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Giải bài toán: Người ta đổ đều 15 429 lít xăng vào 3 bể. Hỏi mỗi bể chứa có bao nhiêu lít xăng ?

Phương pháp giải:

Để tìm số lít xăng có trong mỗi bể ta lấy số lít xăng có trong 3 bể chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Mỗi bể chứa có số lít xăng là :

15429 : 3 = 5143 (lít)

Đáp số: 5143 lít.

Câu 4

Giải bài toán :

Người ta xếp 187 250 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất vào bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính: 187250 : 6 . Thương tìm được chính là số hộp có thể xếp được, số dư chính là số cái cốc còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Ta có :    187250 : 6 = 31208  (dư 2).

Vậy người ta có thể xếp được nhiều nhất 31208 hộp và còn dư 2 cái cốc.

           Đáp số: 31208 hộp ; dư 2 cái cốc.

Câu 5

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 42506 và 18472

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó :

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2;

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Số lớn là :

(42506 + 18472) : 2 = 30489

Số bé là :

42506 – 30489 = 12017

Đáp số : 30489 và 12017.

Câu 6

Tính bằng hai cách: (25314 + 42168) : 3

Phương pháp giải:

• Cách 1 : Tính theo quy tắc : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

• Cách 2 : Áp dụng cách chia một số cho một tổng : Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết:

• Cách 1 :  (25314 + 42168) : 3

             = 67482 : 3

             = 22494

• Cách 2 :  (25314 + 42168) : 3

              = 25314 : 3 + 42168 : 3

              = 8438 + 14056

              = 22494

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.