B. Hoạt động thực hành - Bài 43 : Chia một tổng cho một số


Giải Bài 43 : Chia một tổng cho một số phần hoạt động thực hành trang 103, 104 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Tính bằng hai cách :

    (54 + 18) : 2                 (48 + 32) : 8

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu) :

Mẫu :      12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1 :  12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8

Cách 2 :  12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4 = 32 : 4 = 8

• 18 : 6 + 24 : 6                 • 60 : 4 + 12 : 4

Phương pháp giải:

 • Cách 1 : Tính theo quy tắc : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

 • Cách 2 : Áp dụng cách chia một tổng cho một số:

                      a : c + b : c = (a+ b) : c 

Lời giải chi tiết:

a)   (54 + 18) : 2 

• Cách 1 :  (54 + 18) : 2 = 72 : 2 = 36

• Cách 2 :  (54 + 18) : 2 = 54 : 2 + 18 : 2 = 27 + 9 = 36      

      (48 + 32) : 8

• Cách 1 :  (48 + 32) : 8 = 80 : 8 = 10

• Cách 2 :  (48 + 32) : 8 = 48 : 8 + 32 : 8 = 6 + 4 = 10

b) 18 : 6 + 24 : 6   

• Cách 1 :  18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

• Cách 2 :  18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

    60 : 4 + 12 : 4

• Cách 1 :  60 : 4 + 12 : 4 = 15 + 3 = 18

• Cách 2 :  60 : 4 + 12 : 4 = (60 + 12) : 4 = 72 : 4 = 18

Câu 2

Tính bằng hai cách (theo mẫu) :

Mẫu :        48 : 6 – 18 : 6 = ?

Cách 1 :   48 : 6 – 18 : 6 = 8 – 3 = 5

Cách 2 :   48 : 6 – 18 : 6 = (48 – 18) : 6 = 30 : 6 = 5.

• 24 : 3 – 15 : 3            • 63 : 9 – 36 : 9

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện phép chia trước, phép trừ sau.

Cách 2: Áp dụng cộng thức một hiệu chia cho một số.

Lời giải chi tiết:

     24 : 3 – 15 : 3

• Cách 1 :  24 : 3 – 15 : 3 = 8 – 5 = 3

• Cách 2 :  24 : 3 – 15 : 3 = (24 – 15) : 3 = 9 : 3 = 3

     63 : 9  36 : 9

• Cách 1 :  63 : 9 – 36 : 9 = 7 – 4 = 3

• Cách 2 :  63 : 9 – 36 : 9 = (63 – 36) : 9 = 27 : 9 = 3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 39 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.