B. Hoạt động thực hành - Bài 43 : Chia một tổng cho một số


Giải Bài 43 : Chia một tổng cho một số phần hoạt động thực hành trang 103, 104 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Tính bằng hai cách :

    (54 + 18) : 2                 (48 + 32) : 8

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu) :

Mẫu :      12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1 :  12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8

Cách 2 :  12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4 = 32 : 4 = 8

• 18 : 6 + 24 : 6                 • 60 : 4 + 12 : 4

Phương pháp :

a) • Cách 1 : Tính theo quy tắc : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

    • Cách 2 : Áp dụng cách chia một số cho một tổng : Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

b) Quan sát kĩ ví dụ mẫu và làm tương tự.

Cách giải :

a)   (54 + 18) : 2 

• Cách 1 :  (54 + 18) : 2 = 72 : 2 = 36

• Cách 2 :  (54 + 18) : 2 = 54 : 2 + 18 : 2 = 27 + 9 = 36      

      (48 + 32) : 8

• Cách 1 :  (48 + 32) : 8 = 80 : 8 = 10

• Cách 2 :  (48 + 32) : 8 = 48 : 8 + 32 : 8 = 6 + 4 = 10

b) 18 : 6 + 24 : 6   

• Cách 1 :  18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

• Cách 2 :  18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

    60 : 4 + 12 : 4

• Cách 1 :  60 : 4 + 12 : 4 = 15 + 3 = 18

• Cách 2 :  60 : 4 + 12 : 4 = (60 + 12) : 4 = 72 : 4 = 18

Câu 2

Tính bằng hai cách (theo mẫu) :

Mẫu :        48 : 6 – 18 : 6 = ?

Cách 1 :   48 : 6 – 18 : 6 = 8 – 3 = 5

Cách 2 :   48 : 6 – 18 : 6 = (48 – 18) : 6 = 30 : 6 = 5.

• 24 : 3 – 15 : 3            • 63 : 9 – 36 : 9

Phương pháp :

Quan sát kĩ ví dụ mẫu và làm tương tự.

Cách giải :

     24 : 3 – 15 : 3

• Cách 1 :  24 : 3 – 15 : 3 = 8 – 5 = 3

• Cách 2 :  24 : 3 – 15 : 3 = (24 – 15) : 3 = 9 : 3 = 3

     63 : 9 36 : 9

• Cách 1 :  63 : 9 – 36 : 9 = 7 – 4 = 3

• Cách 2 :  63 : 9 – 36 : 9 = (63 – 36) : 9 = 27 : 9 = 3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài