B. Hoạt động thực hành - Bài 13 : Tìm số trung bình cộng


Giải bài 13 : Tìm số trung bình cộng phần hoạt động thực hành trang 34, 35 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm số trung bình cộng của các số sau :

a) 46 và 24                     b) 35 ;17 và 38 ;

c) 12 ; 23 ; 5 và 44.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số này, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của 46 và 24 là :

         (46 + 24) : 2 = 35

b) Số trung bình cộng của 35 ;17 và 38 là :

         (35 + 17 + 38) : 3 = 30

c) Số trung bình cộng của 12 ; 23 ; 5 và 44 là :

         (12 + 23 + 5 + 44) : 4 = 21

Câu 2

Số dân của xã Đại Hoàng trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là 99, 85 và 74 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số người tăng trung bình mỗi năm, ta tính tổng số người tăng thêm trong 3 năm đó rồi chia tổng đó cho 3.

Lời giải chi tiết:

Trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm số người là :

            (99 + 85 + 74) : 3 = 86 (người)

                          Đáp số: 86 người.

Câu 3

Trong 4 năm liền, xã Hoà Bình làm thêm được các đoạn đường bê tông có chiều dài lần lượt là 5km, 7km, 12km và 8km. Hỏi trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được bao nhiêu ki-lô-mét đường bê tông ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số ki-lô-mét đường bê tông trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được ta tính tổng số ki-lô-mét đường bê tông làm thêm được trong 4 năm rồi chia cho 4

Lời giải chi tiết:

Trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được số ki-lô-mét đường bê tông là :

             (5 + 7 + 12 + 8) : 4 = 8 (km)

                      Đáp số: 8km.

Câu 4

a) Trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó là 14, tìm số kia.

b) Trong 3 năm liền, trung bình mỗi năm bác Hùng thu hoạch được 14 tạ thóc. Năm thứ nhất các bạn thu hoạch được 10 tạ thóc, năm thứ hai bác thu hoạch 16 tạ thóc. Hỏi năm thứ ba bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) Tổng của hai số đó là :    9 × 2 = 18

    Số còn lại là:            18 – 14 = 4

b) Trong ba năm bác Hùng thu hoạch được số tạ thóc là :

              14 × 3 = 42 (tạ thóc)

Năm thứ ba bác Hùng thu hoạch được số tạ thóc là :

              42 –  (10 + 16) = 16 (tạ thóc)

                       Đáp số: 16 tạ thóc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 97 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.