A. Hoạt động cơ bản - Bài 13 : Tìm số trung bình cộng


Giải bài 13 : Tìm số trung bình cộng phần hoạt động cơ bản trang 33, 34 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc các bài toán và viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6 \(l\) dầu, rót vào can thứ hai 4 \(l\) dầu. Hỏi nếu số dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải

Tổng số lít dầu rót vào 2 can là :

… + … = … (\(l\))

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:

… : 2 = … (\(l\))

Đáp số : … (\(l\)) dầu

Bài toán 2:  Ba bạn Hiền, Hoa và Thanh vào rừng hái nấm. Hiền hái được 11 cây nấm, Hoa hái được 15 cây nấm và Thanh chỉ hái được 10 cây nấm. Để ai cũng có số nấm như nhau, các bạn gộp tất cả số nấm hái được rồi chia đều cho 3 người. Hỏi mỗi bạn được chia bao nhiêu cây nấm ?

Bài giải

Tổng số nấm 3 bạn hái được là :

… + … + … = … (cây nấm)

Số nấm mỗi bạn được chia là:

… : 3 = … (cây nấm)

Đáp số: … cây nấm.

 

Phương pháp giải:

Phương pháp bài toán 1:

- Tổng số lít dầu rót vào 2 can = số lít dầu rót vào can thứ nhất + số lít dầu rót vào can thứ hai.

- Số lít dầu rót đều vào mỗi can = tổng số lít dầu rót vào hai can : 2.

Phương pháp bài toán 2:

- Tổng số nấm ba bạn hái được = số nấm Hiền hái được + số nấm Hoa hái được + số nấm Thanh hái được.

- Số nấm mỗi bạn được chia = tổng số nấm ba bạn hái được : 3. 

Lời giải chi tiết:

Cách giải bài toán 1:

Tổng số lít dầu rót vào 2 can là :

6 + 4 = 10 (lít)

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:

10 : 2 = 5 (lít)

Đáp số: 5 lít dầu.

Cách giải bài toán 2:

Tổng số nấm 3 bạn hái được là :

11 + 15 + 10 = 36 (cây nấm)

Số nấm mỗi bạn được chia là:

36 : 3 = 12 (cây nấm)

Đáp số: 12 cây nấm.

Câu 2

Đọc kĩ và giải thích cho bạn nội dung dưới đây:

a) Đọc kĩ và giải thích cho bạn nghe nội dung dưới đây :

   Có ba số 11 ; 15 và 10.

   Lấy tổng của cả ba số chia cho 3, ta được 12.

   Khi đó 12 được gọi là số trung bình cộng của ba số 11 ; 15 và 10.

b) Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

   Số trung bình cộng của ba số 24 ; 26 và 10 bằng (… + … + …) : 3 = …

c) Đọc kĩ và giải thích cho bạn nghe nội dung sau :

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số này, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số này, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

b) Số trung bình cộng của ba số 24 ; 26 và 10 bằng (24 + 26 + 10) : 3 = 20.

Câu 3

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 20 ; 30 ; 10 ;                  b) 4 ; 3 ; 8.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số này, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của ba số 20 ; 30 ; 10 là :

        (20 + 30 + 10) : 3 = 20

b) Số trung bình cộng của ba số 4 ; 3 ; 8 là:

        (4 + 3 + 8) : 3 = 5

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.