A. Hoạt động cơ bản - Bài 80 : Tìm phân số của một số


Giải Bài 80 : Tìm phân số của một số phần hoạt động cơ bản trang 56, 57 sách VNEN toán lớp 4 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Đố bạn” :

- Em lấy một nhóm đồ vật, chẳng hạn 9 que tính.

- Em đố bạn tìm \(\dfrac{1}{3}\) số đồ vật vừa lấy.

- Em và bạn đổi vai cùng chơi.

Phương pháp giải:

Để tìm \(\dfrac{1}{3}\) số que tính ta lấy 9 chia cho 3.

Các câu khác làm tương tự.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ : Em lấy 9 que tính . Bạn em lấy 15 hình dán.

\(\dfrac{1}{3}\) số que tính là :                 9 : 3 = 3 (que tính)

\(\dfrac{1}{3}\) số hình dán là :                15 : 3 = 5 (hình dán)

Câu 2

Đọc kĩ giải thích cho bạn:

Bài toán : Một rổ cam có 12 quả. Hỏi \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là bao nhiêu quả cam ?

Ta có thể thực hiện lần lượt như sau:

• Tìm \(\dfrac{1}{3}\) số cam trong rổ.

• Tìm \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ.

Vậy \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là 8 quả.

Nhận xét : Ta có thể tìm \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ như sau : \(12 \times \dfrac{2}{3} = 8\) (quả)

Muốn tìm \(\dfrac{2}{3}\) của 12 ta lấy 12 nhân với \(\dfrac{2}{3}\).

Bài giải

\(\dfrac{2}{3}\) số quả cam trong rổ là :

\(12 \times \dfrac{2}{3} = 8\) (quả)

Đáp số : \(8\) quả cam

Lời giải chi tiết:

Em đọc kĩ rồi giải thích cho bạn mình nghe.

Câu 3

a) Giải bài toán sau:

Đàn gà có 12 con. Hỏi \(\dfrac{3}{4}\) số gà trong đàn là bao nhiêu con ?

b) Em và bạn đổi vở để kiểm tra bài giải.

Phương pháp giải:

Để tìm \(\dfrac{3}{4}\) số gà trong đàn ta lấy số gà cả đàn nhân với \(\dfrac{3}{4}\) hay lấy \(12\) nhân với \(\dfrac{3}{4}\).

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{4}\) số gà trong đàn có số con là :

\(12 \times \dfrac{3}{4} = 9\) (con gà)

Đáp số: \(9\) con gà.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.