Bài tập 3 trang 51 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 3 trang 51 VBT lịch sử 7: Sau khi thiết lập bộ máy thống trị trên khắp nước ta, nhà Minh đã thi hành chính sách

Đề bài

Sau khi thiết lập bộ máy thống trị trên khắp nước ta, nhà Minh đã thi hành chính sách đô hộ hết sức thâm độc và tàn bạo. Em hãy nêu một số chính sách tiêu biểu và hậu quả của nó:

- Chính sách

- Hậu quả

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Chính sách cai trị của nhà Minh, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

- Chính sách:

+ Xóa bỏ quốc hiệu, đổi thành quận Giao Chỉ, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc.

+ Thi hành chính sách đồng hóa, bóc lột tàn bạo: đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc,…

+ Cưỡng bức dân ta bỏ phong tục tập quán của mình.

+ Thiêu hủy và mang về nước nhiều sách quý, có giá trị.

- Hậu quả:

+ Phá hủy nền văn hóa mà dân tộc ta dày công xây dựng suốt nhiều thế kỉ.

+ Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí