Giải bài 9 trang 37 SBT Sinh học 11


Giải bài 9 trang 37 SBT Sinh học 11. Hãy ghép tuyến nội tiết trên hình vẽ với các chức năng phù hợp (bằng cách điền số của tuyến nội tiết vào ô bên phải trong bảng). Chú thích cho các tuyến nội tiết trong hình.

Đề bài

Một số tuyến nội tiết được đánh số trong hình phía dưới. Một số khẳng định về chức năng liên quan đến các tuyến nội tiết này được cho ở trong bảng phía dưới. Hãy ghép tuyến nội tiết trên hình vẽ với các chức năng phù hợp (bằng cách điền số của tuyến nội tiết vào ô bên phải trong bảng). Chú thích cho các tuyến nội tiết trong hình.

a) Tiết ra hoocmôn làm tăng tái hấp thụ Na+ đưa vào máu

b) Sự tiết của tuyến tăng lên khi nồng độ Ca2+ của máu giảm xuống

c) Nếu sự tiết của tuyến giảm thì độ chuyển hoá cơ bản cũng giảm 

d) Sự tiết của tuyến cần cho sự phát triển của miễn dịch tế bào 

e) Hoocmôn của tuyến gây tạo hồng cầu trong tuỷ xương 

f) Nếu thiếu hoocmôn của tuyến thì sẽ dẫn đến cơ thể mất nhiều nước 

g) Sự tiết của tuyến tăng lên sau bữa ăn giàu gluxit (cacbohiđrat) 

h) Các hợp chất axit kích thích tuyến tiết hoocmôn 

i) Sự tiết của tuyến là cần thiết cho sự biến đổi hoá học prôtêin 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào vị trí các tuyến nội tiết ghi trên hình và chức năng tương ứng để nối với các ý a,b,c,d,e,f,g,h,i cho phù hợp

Lời giải chi tiết

a) Tiết ra hoocmôn làm tăng tái hấp thụ Na+ đưa vào máu ⟶ 5

b) Sự tiết của tuyến tăng lên khi nồng độ Ca2+ của máu giảm xuống ⟶ 2

c) Nếu sự tiết của tuyến giảm thì độ chuyển hoá cơ bản cũng giảm ⟶ 8

d) Sự tiết của tuyến cần cho sự phát triển của miễn dịch tế bào ⟶ 4

e) Hoocmôn của tuyến gây tạo hồng cầu trong tuỷ xương ⟶ 9

f) Nếu thiếu hoocmôn của tuyến thì sẽ dẫn đến cơ thể mất nhiều nước ⟶ 3

g) Sự tiết của tuyến tăng lên sau bữa ăn giàu gluxit (cacbohiđrat) ⟶ 6

h) Các hợp chất axit kích thích tuyến tiết hoocmôn ⟶ 1

i) Sự tiết của tuyến là cần thiết cho sự biến đổi hoá học prôtêin ⟶ 7

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí