Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 38 SBT Sinh học 11


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 38 SBT Sinh học 11. Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.1.Trật tự di chuyển thức ăn trong ống tiêu hoá của người là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

1. Trật tự di chuyển thức ăn trong ống tiêu hoá của người là

A. cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

B. thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, cổ họng,

C. thực quản, cổ họng, dạ dày, ruột già, ruột non.

D. cổ họng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già.

E. cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột già, ruột non.

Phương pháp giải:

Thức ăn di chuyển theo trình tự từ trên xuống dưới trong ống tiêu hóa

Lời giải chi tiết:

Trật tự di chuyển thức ăn trong ống tiêu hoá của người là cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

Chọn A

Câu 2

2. Loài động vật có kiểu ăn hút dịch lỏng là

A. rệp vừng.                  B. trai

C. cá voi.                       D. giun đất.

E. nhện.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Rệp vừng là loài động vật có kiểu ăn hút dịch lỏng 

Chọn A

Câu 3

3. Chất nào sau đây không phải là chất dinh dưỡng thiết yếu trong khẩu phần của người ?

A. Pepsin.                   B. Đường glucôzơ.

C. Tinh bột.                 D. Chất béo.

E. Vitamin A.

Phương pháp giải:

Các chất dinh dưỡng trong khẩu phần là các chất được tiêu hóa bằng các enzim và hấp thụ vào cơ thể người. 

Lời giải chi tiết:

Pepsin không phải là chất dinh dưỡng thiết yếu trong khẩu phần của người

Chọn A

Câu 4

4. Mỗi ngày, người cần hàng trăm gam cacbohiđrat. Nhu cầu hằng ngày về hầu hết các vitamin chí tính bằng miligam. Nhu cầu về các vitamin với lượng nhỏ như vậy là vì

A. các vitamin không quan trọng lắm trong trao đổi chất.

B. năng lượng chứa trong các vitamin khá lớn mà ta lại không cần nhiều lắm

C. cơ thể có thể dự trữ hầu hết các vitamin với số lượng lớn.

D. vitamin chỉ đóng vai trò là các yếu tố điều hoà, xúc tác.

E. mọi tế bào đều cần cacbohiđrat, nhưng chỉ một ít tế bào cần vitamin.

Phương pháp giải:

Vitamin là chất cần thiết cho cơ thể đóng vai trò điều hòa và xúc tác cho các quá trình trong cơ thể, nhu cầu vitamin với có thể thường rất ít.

Lời giải chi tiết:

Nhu cầu về các vitamin với lượng nhỏ như vậy là vì vitamin chỉ đóng vai trò là các yếu tố điều hoà, xúc tác.

Chọn D

Câu 5

5. Khi thở ra, không khí chuyển qua các đoạn của đường hô hấp theo trật tự

A. các phế nang, khí quản, các phế quản, các vi phế quản, hầu, khoang mũi.

B. các phế nang, các vi phế quản, các phế quản, khí quản, hầu, khoang mũi.

C. các phế nang, các vi phế quản, khí quản, các phế quản, hầu, khoang mũi.

D. các phế nang, khí quản, các vi phế quản, các phế quản, hầu, khoang mũi.

E. các vi phế quản, các phế nang, các phế quản, khí quản, hầu, khoang mũi.

Phương pháp giải:

Khi thở ra không khí đi ra theo đường hô hấp, ngược với khi hít vào

Lời giải chi tiết:

Khi thở ra, không khí chuyển qua các đoạn của đường hô hấp theo trật tự các phế nang, các vi phế quản, các phế quản, khí quản, hầu, khoang mũi.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí